Targetes per a famílies nombroses i monoparentals. Règim especial

Amb un preu de 15€ (7,5€ a partir de l’1 de gener de 2024), aquesta targeta és unipersonal, permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes. Està destinada a aquells usuaris que formen part d’una família nombrosa o família monoparental de règim especial*. Té una bonificació del 50% respecte a la Tmes.

*Règim especial: cinc infants o més, o els supòsits que marca la normativa.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Per obtenir qualsevol d’aquestes noves targetes cal adreçar-se a les oficines de Reus Transport (edifici Mercat Central, carrer de Sardà i Cailà s/n, 2a planta) amb el carnet de família nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Les targetes per a famílies nombroses i monoparentals s’hauran de renovar cada any, tot i que les recàrregues es poden fer en qualsevol punt de venda de la xarxa (quioscos de premsa).