Targeta Daurada. Majors de 65 anys

La targeta Daurada és per a jubilats majors de 65 anys.

És personal i intransferible. És vàlida a partir de la data d’expedició. Cal validar la targeta cada vegada.

El personal de Reus Transport pot comprovar la correcta acreditació de l’usuari d’aquesta targeta. En cas de pèrdua o deteriorament, cal abonar l’import d’una nova targeta segons les tarifes vigents en cada moment.

El cost del viatge és finançat per l’Ajuntament de Reus.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Oficina d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Reus: Plaça Mercadal nº 1, 43201 REUSTel.: 977 010 010 · Fax: 977 010 210

Més informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/45478