Targetes per a famílies nombroses i monoparentals. Règim general

Amb un preu de 24€ (12€ a partir de l’1 de gener de 2024), aquesta targeta és unipersonal, permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes. Està destinada a aquells usuaris que formen part d’una família nombrosa o família monoparental de règim general*. Té una bonificació del 20% respecte a la Tmes.

*Règim general: un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de 21 anys o fins als 25 anys inclosos, si estudien o conviuen amb la família).

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Per obtenir qualsevol d’aquestes noves targetes cal adreçar-se a les oficines de Reus Transport (edifici Mercat Central, carrer de Sardà i Cailà s/n, 2a planta) amb el carnet de família nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Les targetes per a famílies nombroses i monoparentals s’hauran de renovar cada any, tot i que les recàrregues es poden fer en qualsevol punt de venda de la xarxa (quioscos de premsa).