ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Ajuntament de reus

Perfil del contractant

Perfil del contractant

Sol.licitar més informació

REUS TRANSPORT és una empresa pública , i per tant, i en mèrits de la legislació sobre contractació administrativa, està sotmesa al règim previst a la Llei de contractes del sector públic amb les especificitats previstes legalment.

REUS TRANSPORT, com a empresa pública, ajusta la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.