Ajuntament de reus

Accessibilitat

Aquest web ha estat dissenyat seguint les directrius que marca la 3WC (World Wide Web Consortium), per tal d’eliminar les barreres que impedeixen, el dret de qualsevol persona a accedir a la informació i la comunicació.

Data de la darrera revisó: 05/08/2019

Nivell d’accessibilitat: WCAG 2.0 / UNE 139803:2012

Estructura i codi

Aquest web utilitza codi xhtml, que permet crear documents estàndard i una estructura neta.

El posicionament del contingut s’ha desenvolupat mitjançant css i sense taules. Així, els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d’una manera lògica.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten enllaços específics polsant determinades combinacions de tecles definides al web.

Depenent del navegador la combinació de tecles és diferent:

 • Explorer: ALT +Tecla d’accés + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + MAY + Tecla d’accés
 • Netscape: ALT + Tecla d’accés
 • Opera: ALT + Tecla d’accés + ENTER
 • Macintosh: CTRL + Tecla d’accés

En aquest web estan disponibles les següents dreceres de teclat:

 • Tecla 1: Accés a xarxa i horaris
 • Tecla 2: Accés a informació sobre targetes
 • Tecla 3: Accés a campanyes publicitàries
 • Tecla 4: Accés a documents per imprimir
 • Tecla 5: Accés a informació corporativa de Reus Transport
 • Tecla 6: Accés a atenció al client
 • Tecla 7: Accés a mapa del web

Imatges

Totes les imatges d’aquest web tenen l’atribut “alt” amb la seva descripció en format text, excepte les imatges purament decoratives en les quals aquest atribut està buit.

Enllaços

Els enllaços que el seu text no descriu completament el destí tenen atributs ‘title’ amb una aclaració.

No hi ha pseudo-enllaços javascript. Tots els enllaços poden seguir-se en qualsevol navegador, inclús si javascript està deshabilitat.

Disseny visual

S’utilitzen tamanys relatius a les fonts, amb la qual cosa el tamany del text es pot variar a la corresponent opció del navegador.

Aquest web fa un ús intensiu de fulls d’estil per a la maquetació, no s’utilitzen taules si no és imprescindible a l’hora de mostrar segons quines dades.

Si el seu navegador no utilitza fulls d’estil, el contingut de la pàgina serà llegible.

Acrònims i abreviatures

Aquest web fa ús d’acrònims i abreviatures. Els navegadors visuals que ho suportin mostraran una línia de punts sota els acrònims o abreviatures, al ficar el cursor al damunt apareixerà una descripció ampliada del significat de l’acrònim o abreviatura.