Ajuntament de reus

Bitllet i targetes

Tarifes vigents

Reus Transport manté la rebaixa del 50% del preu dels abonaments, fins a 31 de desembre de 2024.

 

separadorG
bitlletsenzill

Bitllet senzill

Vàlid per a 1 viatge. Preu: 1,30 €

Preu del viatge a l’aeroport: 3 €

PUNTS DE VENDA:

En venda als autobusos. Pagament amb targeta de crèdit, sense contacte o amb les aplicacions de pagament disponibles als telèfons mòbils.

Conserveu el bitllet durant el viatge.

 

separadorG

t365interior-1Targeta T365

La targeta T365 és personal i intransferible (porta fotografia). Permet al seu titular realitzar viatges il·limitats en un termini de 365 dies consecutius a partir de la data d’alta i fins la seva data de caducitat.

La targeta està pensada especialment per a les persones que utilitzen l’autobús diàriament.

El seu cost és de 270,50€/any (135,25€ a partir de l’1 de gener de 2024) i es pot fraccionar el seu pagament en dues vegades.

PUNT DE VENDA:

Oficines de Reus Transport: C/ Sardà i Cailà s/n, Edifici Mercat Central.

separadorG

tMes

Targeta TMES

La targeta TMes és personal i intransferible (no porta fotografia). La targeta emmagatzema com a màxim  2 recàrregues. Cada recàrrega permet un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la primera validació.

El preu del suport és de 2,15€. El preu de la recàrrega és de 30€ (15€ a partir de l’1 de gener de 2024)

PUNTS DE VENDA i RECÀRREGA:

Quioscos i Estancs distribuïts per tota la ciutat

separadorG

t10

Targeta T10

La targeta T10 és un títol de transport multipersonal. Està pensada per a viatgers que fan ús del transport urbà habitualment.

La targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini de 3 mesos a partir de la data de la primera validació de cada recàrrega. La targeta permet transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.

Cal validar la targeta cada vegada que s’efectua un viatge.

Podeu consultar el saldo de la vostra targeta des del punt d’informació de dintre de l’autobús.

El preu del suport és de 2,15€. El preu de cada recàrrega és de 8€ (4€ a partir de l’1 de gener de 2024)

PUNTS DE VENDA i RECÀRREGA:

Quioscos i Estancs distribuïts per tota la ciutat

separadorG

t1030

Targeta T10/30

La Targeta T10/30 és personal i intransferible (no porta fotografia). Està pensada per a viatgers que fan ús intensiu del transport públic.

La targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini de 30 dies a partir de la data de la primera validació de cada recàrrega.

La targeta permet transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.

Cal validar la targeta cada vegada que s’efectua un viatge.

Podeu consultar el saldo de la vostra targeta des del punt d’informació de dintre de l’autobús.

El preu del suport és de 2,15€. El preu de cada recàrrega és de 7€ (3,5€ a partir de l’1 de gener de 2024)

PUNTS DE VENDA i RECÀRREGA:

Quioscos i Estancs distribuïts per tota la ciutat

separadorG

ALTRES ABONAMENTS

separadorG

Targeta TJOVE

Reus Transport disposa de targetes multiviatge amb abonament sobre la tarifa general. La Targeta TJove és una targeta per a persones des de 12 fins als 30 anys inclosos empadronats a Reus.

La targeta T10Jove és personal i intransferible. La targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini de 90 dies a partir de la data de la primera validació de cada recàrrega. La targeta permet transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.

Podeu consultar el saldo de la vostra targeta des del punt d’informació de dintre de l’autobús.

El preu de cada recàrrega és de 6,3€ (3,15€ a partir de l’1 de gener de 2024)

PUNTS DE VENDA i RECÀRREGA:

Casal de Joves

Carrer de Castellvell, 24
 
De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16:30 a 19 h.Tel. 977 010 268 – [email protected]

PUNTS DE RECÀRREGA:

Quioscos i Estancs distribuïts per tota la ciutat

separadorG

Targeta Daurada. Majors de 65 anys

La targeta Daurada és per a jubilats majors de 65 anys.

És personal i intransferible. És vàlida a partir de la data d’expedició. Cal validar la targeta cada vegada.

El personal de Reus Transport pot comprovar la correcta acreditació de l’usuari d’aquesta targeta. En cas de pèrdua o deteriorament, cal abonar l’import d’una nova targeta segons les tarifes vigents en cada moment.

El cost del viatge és finançat per l’Ajuntament de Reus.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Oficina d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Reus: Plaça Mercadal nº 1, 43201 REUSTel.: 977 010 010 · Fax: 977 010 210

Més informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/45478

separadorG

Targeta Serveis Socials T10 tarifa reduïda

Targeta de transport públic municipal destinada a aquells usuaris que tenen reconegut un % de discapacitat major o igual al 33%, o aquells usuaris que reuneixen els requisits de les bases
establertes pel departament de Benestar de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus i que consten empadronats al municipi.

Amb un preu de 4,7€ (2,35€ a partir de l’1 de gener de 2024), aquesta targeta és personal i intransferible. És vàlida a partir de la data d’expedició. Cal validar la targeta cada vegada. La targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini de 90 dies consecutius a partir de la data de la primera validació de cada recàrrega i fins a la seva data de caducitat. La targeta permet transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.

El personal de Reus Transport pot comprovar la correcta acreditació de l’usuari d’aquesta targeta. En cas de pèrdua o deteriorament, cal abonar l’import d’una nova targeta segons les tarifes vigents en cada moment.

La targeta tindrà una validesa de 4 anys. Part del cost del viatge és finançat per l’Ajuntament de Reus.

El preu del suport es gratuït, però en cas de pèrdua costarà 6 euros.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Oficina d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Reus: Plaça Mercadal nº 1, 43201 REUS Tel.: 977 010 010 · Fax: 977 010 210

Més informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/49318

separadorG

Targeta Serveis Socials gratuïta

Targeta de transport públic municipal destinada a aquells usuaris que tenen reconegut un % de discapacitat major o igual al 33%, o aquells usuaris que reuneixen els requisits de les bases
establertes pel departament de Benestar de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus i que consten empadronats al municipi.

Permet el desplaçament en els autobusos municipals de forma gratuïta.

La targeta és personal i intransferible. És vàlida a partir de la data d’expedició. Cal validar la targeta cada vegada.

El personal de Reus Transport pot comprovar la correcta acreditació de l’usuari d’aquesta targeta. En cas de pèrdua o deteriorament, cal abonar l’import d’una nova targeta

segons les tarifes vigents en cada moment.

La targeta tindrà una validesa de 4 anys. El cost del viatge és finançat per l’Ajuntament de Reus.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Oficina d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Reus: Plaça Mercadal nº 1, 43201 REUSTel.: 977 010 010 · Fax: 977 010 210

Més informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/49318

separadorG

Targetes per a famílies nombroses i monoparentals. Règim general

Amb un preu de 24€ (12€ a partir de l’1 de gener de 2024), aquesta targeta és unipersonal, permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes. Està destinada a aquells usuaris que formen part d’una família nombrosa o família monoparental de règim general*. Té una bonificació del 20% respecte a la Tmes.

*Règim general: un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de 21 anys o fins als 25 anys inclosos, si estudien o conviuen amb la família).

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Per obtenir qualsevol d’aquestes noves targetes cal adreçar-se a les oficines de Reus Transport (edifici Mercat Central, carrer de Sardà i Cailà s/n, 2a planta) amb el carnet de família nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Les targetes per a famílies nombroses i monoparentals s’hauran de renovar cada any, tot i que les recàrregues es poden fer en qualsevol punt de venda de la xarxa (quioscos de premsa).

separadorG

Targetes per a famílies nombroses i monoparentals. Règim especial

Amb un preu de 15€ (7,5€ a partir de l’1 de gener de 2024), aquesta targeta és unipersonal, permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes. Està destinada a aquells usuaris que formen part d’una família nombrosa o família monoparental de règim especial*. Té una bonificació del 50% respecte a la Tmes.

*Règim especial: cinc infants o més, o els supòsits que marca la normativa.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Per obtenir qualsevol d’aquestes noves targetes cal adreçar-se a les oficines de Reus Transport (edifici Mercat Central, carrer de Sardà i Cailà s/n, 2a planta) amb el carnet de família nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Les targetes per a famílies nombroses i monoparentals s’hauran de renovar cada any, tot i que les recàrregues es poden fer en qualsevol punt de venda de la xarxa (quioscos de premsa).