Ajuntament de reus

Certificat de qualitat ISO 9001:2015

separadorG

La certificació de qualitat ISO 9001:2015 avala el treball solvent i la total dedicació de tothom qui treballa a la companyia d’autobusos.

Ens enorgulleix poder dir que una empresa tan jove com la nostra compta amb una distinció que avala l’eficàcia del servei, la seva puntualitat i qualitat, l’amabilitat i l’eficiència del seu personal i la comoditat i la seguretat dels vehicles.

La certificació de qualitat ISO 9001:2015 només es concedeix a les empreses que tenen un alt nivell de qualitat global en el seu servei, des de l’atenció al client fins als processos administratius i de control.

separadorG

PRINCIPIS ESTRATÈGICS

MISSIÓ

Proporcionar a la ciutadania un servei de transport públic eficient, modern, còmode i segur, capaç de convertir-se amb veritable alternativa de mobilitat vers el vehicle privat.

VISIÓ

Reus Transport vol dodotar de les prestacions més modernes i funcionals als seus serveis per facilitar la vida als usuaris en els seus desplaçaments dins de la ciutat de Reus.

VALORS

 • Orientació al client. Escoltar la veu del client en tot moment.
 • Millora continua. Establir una cultura de qualitat total a l’organització.
 • Eficiència. Servir un servei eficient a tots els nostres grups d’interès.
 • Compromís. Treballar en equip, amb responsabilitat, mantenint present els nostres principis estratègics.
 • Flexibilitat. Rapidesa de resposta a les oportunitats de mercat.
 • Honestitat. Congruència amb el pensar, dir i fer, realitzant el nostre treball amb claretat i transparència.
 • Bon clima. Oferir un tracte amable, respectuós, personalitzat als altres.

POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de Reus Transport Públic S.A. estableix les següents polítiques:

 • Millora continuade l’eficàcia del sistema i el compliment dels requisits legals.
 • Portar a terme serveis que estiguin en concordança amb les necessitats canviants de la ciutat, tenint en compte les perspectives de creixement.
 • Fomentar l’ús del transport públic donant-li la visió d’una alternativa atractiva a l’automóbil.
 • Realitzar un servei que sigui percebut com fiable, eficaç, eficient i tambésegur per a tots els usuaris.
 • Alnalitzar les necessitatsdels usuaris a fi d’introduir els canvis per satisfer-les.
 • Gestionar els riscos i oportunitats que pugin afectar a la conformitat del servei.
 • Aconseguir la participació, compromís i col·laboració dels empleats per a donar un servei de qualitat.
 • Utilitzar equips tecnològicament avançats pel que fa el medi ambient (gasos, soroll, etc.) i agilitat i comoditat del servei.
 • Forjar una coordinació amb altres entitats a nivell estructural, així com per a donar resposta a possibles necessitats conjunturals que es pugin presentar.