Ajuntament de reus

Reus Transport, un any abans d’entrar en vigor la normativa europea medi ambiental Euro 5 (DIR 88/11/CEE), ja disposava del 50% de la seva flota amb aquesta tecnologia. Varem ser de les primeres empreses espanyoles amb vehicles adaptats a la normativa  Euro 5.

Aquesta tecnologia consisteix en  reduir els gasos contaminants que surten  pel tub d’escapament i està basada en la recirculació catalítica selectiva (SCR), incorporant un catalitzador  i un dipòsit d’urea, que mitjançant reaccions químiques, produeixen la depuració de gasos.