L’Ajuntament de Reus impulsa una campanya per potenciar els desplaçaments dels treballadors i treballadores al polígon Agro-Reus en transport públic

08 abr., 24

Per tal de fomentar el transport públic entre el personal de les empreses dels polígons, l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, amb la col·laboració de l’empresa municipal Reus Transport, ha engegat una campanya de mobilitat per als treballadors i treballadores del polígon Agro-Reus. Fins el 21 d’abril, dispos aran de viatges gratuïts als autobusos urbans per desplaçar-se a la feina, amb un màxim de 4 trajectes diaris.

El sistema és molt senzill, només cal que validin el codi QR digital que se’ls ha facilitat pel lector de targetes del bus i ja podran viatjar de manera gratuïta. El codi es pot utilitzar a qualsevol de les línies de bus de Reus Transport, ja que si un treballador necessita agafar dos autobusos, els viatges amb transbord també son gratuïts. Aquest codi s’ha fet arribar a totes les empreses del polígon perquè el distribueixin entre la seva plantilla.

La iniciativa té l’objectiu de promoure l’ús del transport públic i la mobilitat sostenible en els desplaçaments laborals a la ciutat i sorgeix de les necessitats detectades per l’APIR i els grups de treball relacionats amb la mobilitat als polígons de la ciutat, creats arran de l’estudi de detecció de necessitats dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Reus. 

Més servei a l’AgroReus

Arran de la implantació del servei a demanda BUS X TU, ha estat possible millorar el servei de bus urbà al polígon AgroReus: fa uns mesos la Línia 31 va multiplicar per dos el número d’expedicions els dies laborables. La Línia 31 té sortida a la plaça de les Oques amb destí al polígon AgroReus. Els horaris es poden consultar al document adjunt.

Horaris autobusos L30