Ajuntament de reus

La línia 10 i la línia 20 amplien la freqüència de pas els dissabtes, diumenges i festius. Els horaris de dissabte són iguals que de dilluns a divendres.

Les línies 30, 31, 32 i 33 milloren els horaris dels dissabtes, diumenges i festius.

A les línies instituts, l’última parada de la L40 serà IES Domènech i Montaner. La tornada al centre ciutat es fa amb la línia 41.

La línia 50 millora els horaris dels dissabtes, diumenges i festius.

separadorG

Podeu descarregar la Nova Guia 2022 del Transport Urbà de Reus Aquí. (Vàlida a partir del 10 de gener de 2022)

També podeu descarregar la informació de cada línia individualment (Vàlida a partir del 10 de gener de 2022):

Usuaris L10

Usuaris L11

Usuaris L20 i 21

Usuaris L30 i 31

Usuaris L32

Usuaris L33

Usuaris Línies instituts (L40,41 i 42)

Usuaris L50

Usuaris L60