Ref. 7272 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de conductors/es – perceptors/es

Project info

Project info

Reus, 27 de febrer de 2024   Referència 7272

Bases que han de regir la  convocatòria d’una  borsa de treball de conductor/a -perceptor/a per la societat Reus Transport Públic, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació de la borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per, entre d’altres causes: la substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, realització de serveis especials, acumulació de tasques, ampliació del servei, suplències per permisos i/o llicències, imprevistos del servei,  cobertura de necessitats organitzatives del servei o qualsevol altra  eventualitat o incidència del servei de caràcter organitzatiu i/o productiu que requereixi la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es. El sistema de selecció serà de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar l’arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Data Límit de presentació de candidatures: 28/03/2024

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instancia, al següent enllaç

Actualització 08/04/2024: Llistat previ d’aspirants admesos/es i exclosos/es,  al següent enllaç

Actualització 18/04/2024: Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 23/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 06/05/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 09/05/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 17/05/2024: Resultat de les proves selectives i classificació definitiva dels aspirants de la borsa de treball, al següent enllaç

[email protected]

REUS TRANSPORT PUBLIC SA