Ajuntament de reus

Reus, 28 d’octubre de 2020.  REFERENCIA 07779 (5669)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida de dos/dues  vigilants  de manteniment per al Centre de Control Central. Funcions Bàsiques :

  • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
  • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
  • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
  • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
  • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
  • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
  • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
  • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
  • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
  • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin tenir un 33% degrau de  discapacitat o superior

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 17 de novembre de 2020.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- enllaç

Model d’Instància, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Actualització 20/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 30/11/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/02/2021, Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 09/03/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15 de març de 2021: Convocatòria per la realització de les  proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 30/03/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus