Ajuntament de reus

Reus, 28 d’octubre de 2020.    REFERENCIA 07778 (5670)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida  d’un/a netejador/a  per la societat Reus Transport Públic, SA,

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 17 de novembre de 2020

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç: 1.- enllaç

Model d’instància, en aquest enllaç: instància 

Actualització 20/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es,en el següent enllaç: enllaç

Actualització 30/11/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 03 de març de 2021, convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15 de març de 2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 16/04/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 18/05/2021: resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat