Ajuntament de reus

Reus, 22 de desembre de 2021.    REFERENCIA 11011

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida  d’un/a netejador/a  per la societat Reus Transport Públic, SA,

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 11 de gener de 2022

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç.

Model d’instància, en aquest enllaç .

Actualització 14/01/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització   21/01/2022: Llistat definitiu  d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç.

Actualització 25/10/2022. Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 09/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

[email protected]