Ajuntament de reus

Reus 22 de desembre de 2021  Referencia 10990

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a  conductor/a – perceptor/a per  la societat Reus Transport Públic SA.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Es valorarà estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 11 de gener de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

Actualització 14/01/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 21/01/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç.

Actualització 16/03/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 30/03/2022: Resultat de la prova selectiva de test psicotècnic, al següent enllaç.

Actualització 31/03/2022: Convocatòria per realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 13/04/2022: Resultats de proves selectives, al següent enllaç

Actualització 21/04/2022: Convocatòria per la realització de la prova teòrica de coneixements, al següent enllaç

Actualització 03/05/2022: Resultats de la prova teòrica de coneixements, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: Resultats de l’entrevista personal i resultat del procés selectiu al següent enllaç.

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]