Ajuntament de reus

Reus 17 de novembre de 2022- Referència 09970

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida 3 conductors/es-perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA, en virtut de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Procés  selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 17 de desembre de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

ACTUALITZACIÓ 20/12/2022: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 28/12/2022, Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses,  i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització  19/05/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis

(Edifici Mercat Central) 43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat