Ajuntament de reus

Reus, 16 de novembre  de 2021   REFERENCIA 09953

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 16 de desembre  de 2021

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

Actualització 21/12/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 28/12/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç.

Actualització 11/01/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 19/01/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 03/02/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 17/02/2022: convocatòria per la realització de proves selectives de conducció i coneixements dels elements i funcions de l’autobús, al següent enllaç.

Actualització 04/03/2022: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Actualització 08/03/2022: Correcció dels resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Actualització 14/06/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç.

Actualització 14/07/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 28/07/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 19/08/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç.

Actualització 19/08/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 14/09/2022: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 08/03/2023: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 22/03/2023: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 30/05/2023: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 30/05/2023: Actualització de la llista de classificació d’aspirants, al següent enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

[email protected]