Ajuntament de reus

Reus, 08 d’octubre  de 2021.   REFERENCIA 08715

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida de cinc  conductors/es – perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 29 d’octubre de 2021

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 03/11/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/11/2021: Convocatòria de les proves de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 29/11/2021: Resultats de la prova de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 27/12/2021: Convocatòria per proves psicotècniques, al següent enllaç: enllaç

Actualització 10/01/2022: Resultat de les proves psicotècniques, al següent enllaç: enllaç

Actualització 10/01/2022: Convocatòria per la realització de la prova teòrica de coneixements, al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/01/2022: Resultats de la de la prova teòrica de coneixements, al següent enllaç: enllaç

Actualització 25/01/2022: convocatòria per la realització de la prova de conducció i la prova de coneixements dels elements i funcions de l’autobus, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01/02/2022: Resultats de la prova de conducció i la prova de coneixements dels elements i funcions de l’autobus, i convocatòria per la realització de prova d’entrevista personal, al següent enllaç:

Actualització 07/02/2022: Resultats de la prova d’entrevista personal, i resultat definitiu del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]