Ajuntament de reus

Reus, 08 d’octubre  de 2021.   REFERENCIA 08715

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida de cinc  conductors/es – perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 29 d’octubre de 2021

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat