Ajuntament de reus

Reus, 09 de novembre  de 2020.   REFERENCIA 08061 (5687)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció es el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual de 23.713,56 euros, més altres conceptes salarials establerts al conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona,¡ i al pacte d’empresa ( plus conductor perceptor 5.32 euros/ dia treballat, plus nocturnitat 0.03 euros/minut, plus borsa de vacances 114.55 euros/ any, i plus variable  d’incentius per objectius)

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 30 de novembre  de 2020

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1.- enllaç

Actualització 07/12/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en el següent enllaç: enllaç

Actualización 15/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15/01/2021: Convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 25/01/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualizació 26/01/2021, Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22 de febrer de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Actualització  17 de maig de 2021: Actualització de l’ordre dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització 9 de juny de 2021: Actualització de l’ordre dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat