Ajuntament de reus

Reus, 22 de març de 2022

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 22/04/2022*

*( Ampliació del termini d’inscripció al 22/04/2022)

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per la realització de la prova selectiva de coneixements, al següent enllaç.

Plànol d’accés a les instal·lacions  per la realització de a prova de coneixements del dia 20/05/2022: plànol

Actualització 23/05/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2022: Resultats de la prova de caràcter pràctic, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç.

Actualització 07/06/2022: Resultats definitius de la borsa de treball, al següent enllaç.

Actualització 30/11/2022: Actualització del llistat d’aspirants, al següent enllaç.

Actualització 04/01/2023: Actualització de la llista de persones aspirants, al següent enllaç

Actualització 24/08/2023: Actualització de la llista de persones aspirants, al següent enllaç

 

 

Reus Transport Públic, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]