ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Ajuntament de reus

Reus, 22 de març de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 22/04/2022*

*( Ampliació del termini d’inscripció al 22/04/2022)

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per la realització de la prova selectiva de coneixements, al següent enllaç.

Plànol d’accés a les instal·lacions  per la realització de a prova de coneixements del dia 20/05/2022: plànol

Actualització 23/05/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2022: Resultats de la prova de caràcter pràctic, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç.

Actualització 07/06/2022: Resultats definitius de la borsa de treball, al següent enllaç.

 

Reus Transport Públic, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat