Ajuntament de reus

Reus, 28  d’octubre  de 2020.   REFERENCIA 07777 (5668)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida de cinc  conductors/es – perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 17 de novembre  de 2020

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1- enllaç

Actualització 20/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 30/11/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 16/02/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/02/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02 de març de 2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al segünt enllaç: enllaç

Actualització 15/03/2021: Resultats de les proves selectives realitzades el passat dia 08/03/2021, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/03/2021: convocatòria per la realització de proves selectives , al següent enllaç: enllaç

Actualització 31/03/2021: Resultat de les proves selectives, i classifciació definitiva del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat