Ajuntament de reus

Reus, 03 d’abril de 2021.   Referencia 02667

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció d’una plaça d’oficial administratiu/va de primera,  per la societat Reus Transport Públic SA

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar el control i entrada al programa de les factures de proveïdors i clients
  • Conciliació bancària dels pagaments
  • Gestionar l’arxiu del departament en suport informàtic i convencional
  • Realitzar les gestions administratives de tresoreria
  • Introducció i seguiment dels registres comptable al programa ofimàtic
  • Suport al Cap de Comptabilitat en les funcions que li siguin encomanades
  • Registre de documentació de qualsevol naturalesa
  • Realitzar els tràmits oportuns pel pagament i presentació d’impostos, taxes etc.

Termini d’admissió de sol:licituds, fins el 21 d’abril de 2021

Procés selectiu convocat en modalitat de promoció interna

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 27/04/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 14/05/2021: Resultat del Procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat