Ajuntament de reus

Reus, 25 de març de 2021.  REFERENCIA 02528

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a  vigilant  de manteniment per al Centre de Control Central. Funcions Bàsiques :

Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
Supervisar l’execució del servei de transport urbà
Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin tenir un 33% de grau de  discapacitat o superior

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 14  d’abril de 2021

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- enllaç

Model d’Instància, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Actualització 15/04/2021: Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 20/04/2021: Correcció d’errades del llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/05/2021: Resultat del Procés selectiu i clñassificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat