Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 09970. Procés selectiu per la contractació indefinida de 3 conductors/es – perceptors/es

Reus 17 de novembre de 2022- Referència 09970

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida 3 conductors/es-perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA, en virtut de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Procés  selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 17 de desembre de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis

(Edifici Mercat Central) 43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

Ref. 6558 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja

Reus, 29 de setembre de 2022         Referència 6558

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 10 d’octubre de 2022

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualitzció 13/10/2022: Llistat previ de persones admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu d’aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Actualització 08/11/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 30/11/2022: Resultats del procés selectiu, i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç

Les posteriors actualitzacions de l’ordre de classificació de la borsa es publicaran a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de creció de la borsa de neteja

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

C/Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

Ref. 6394 Procés selectiu per la 2a ampliació de la borsa de conductors/es-perceptors/es

Reus, 07 de juny de 2022   ( ref. 6394)

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 13 de juny  de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització 16/06/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 22/06/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç.

Actualització 18/07/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització  25/07/2022: resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/07/2022: Resultat del procés selectiu i classificació dels aspirants, al següent enllaç.

IMPORTANT: la classificació definitiva de la borsa de treball un cop conclosa la present ampliació,  serà publicada a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de la borsa de conductors/es perceptors/es,  així com les seves futures variacions en el seu cas ( Referència 09953)

 

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022

OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 de la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, al següent BOPT

 

Creació d’una borsa de netejador/a per la societat Reus Transport Públic SA

Reus, 22 de març de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 22/04/2022*

*( Ampliació del termini d’inscripció al 22/04/2022)

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per la realització de la prova selectiva de coneixements, al següent enllaç.

Plànol d’accés a les instal·lacions  per la realització de a prova de coneixements del dia 20/05/2022: plànol

Actualització 23/05/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2022: Resultats de la prova de caràcter pràctic, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç.

Actualització 07/06/2022: Resultats definitius de la borsa de treball, al següent enllaç.

Actualització 30/11/2022: Actualització del llistat d’aspirants, al següent enllaç.

 

Reus Transport Públic, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

 

 

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!


Prevenció COVID-19