Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref 7138. Procés selectiu per la contractació indefinida d’una/a conductor/a – perceptor/a

Reus 16 d’agost de 2023- Referència 7138

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a conductor/a-perceptor/a per  la societat Reus Transport Públic SA  corresponent a l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Oferta exclusiva per aspirats que acreditin un  un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 5 de setembre  de 2023

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

Actualització 07/09/2023: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 14/09/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 22/09/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis

(Edifici Mercat Central) 43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

Ref. 7015 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de conductors/es- perceptors/es

 

Reus, 02 d’agost de 2023      Referència 7015

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial.

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 22 d’agost de 2023

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització  25 / 08 / 2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 31/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 06/09/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 21/09/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 21/09/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

**NOTA: Les posteriors actualitzacions de la borsa de treball, es publicaran a l’entrada de la web on està publicada la borsa inicial de personal conductor/a – perceptor/a,  de data 16 de novembre  de 2021   REFERENCIA 09953

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Ref. 6798 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 28 de febrer de 2023      Referència 6798

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 15 de març de 2023

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 20/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització  27/03/2023: Llistat definitiva d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 12/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 17/08/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 24/08/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç

Un cop finalitzat el procés selectiu, les posteriors actualitzacions de l’ordre de classificació de la borsa es publicaran a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de creció de la borsa de neteja

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

C/Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

Ref. 6781Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de vigilant pel CCC

Reus, 16 de febrer de 2023   Referència 6781

 

L’objecte de la convocatòria es la creació d’una borsa de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic, SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants. La durada del contracte serà temporal

Funcions:

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu de transport de passatgers de la provincia de Tarragona, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i demés normativa aplicable a les societats pertanyents al sector públic

Termini d’inscripció: Fins el 20 de febrer de 2023 inclòs

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’inscripció al següent enllaç

Actualització 21/02/2023: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 01/03/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Ref. 11301. Procés selectiu per la contractació indefinida de 2 places de personal de neteja

Reus, 19 de desembre de 2022.    REFERENCIA 11301

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la convocatòria del procés selectiu per a la contractació  indefinida de dues netejadors/es per la societat Reus Transport Públic SA, en virtut de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema selectiu  de concurs-oposició

El salari serà el corresponent al del conveni aplicable a la societat de transports de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per l’ordenament jurídic aplicable a les societats pertanyents al sector públic.

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 18 de gener de 2023

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç.

Model d’instància, en aquest enllaç .

Actualització 27/01/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 02/02/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 15/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!