Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 01332. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021       REF, 01332

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 30% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat del contracte de treball serà indefinida a temps parcial a raó del 30% de la jornada.

Salari brut anual: 9.330,15 euros

Funcions Bàsiques :

 • Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.
 • Detecció de necessitats formatives
 • Suport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.
 • Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.
 • Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantilla
 • Gestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/es
 • Gestió dels beneficis socials de l’organització
 • Definició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humans
 • Gestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.
 • Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de Treballadors
 • Gestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.
 • Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 11 de març de 2021

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

REF. 5772. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a de gestió administrativa i de trànsit

Reus, 12 de febrer de 2021 . REF 5772

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a tècnic/a mig de gestió administrativa i de trànsit,  pel departament de d’Administració  de  la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat de la contractació serà temporal a temps complet. Salari brut anual de 25.950,15 euros

Funcions Bàsiques :

 • Planificar, organitzar i executar les tasques tècniques corresponents per desenvolupar els programes, projectes i plans
 • Analitzar i preveure les necessitats pròpies de l’àrea de gestió corresponent
 • Organitzar els recursos dels que disposa dintre del seu àmbit de treball, com també supervisar les tasques distribuïdes entre les personal que té assignat, en cas que correspongui
 • Comunicar al superior immediat el funcionament i desenvolupament de les tasques que li han estat assignades
 • Assessorar en temes propis de l’àmbit d’actuació i/o negociar amb els agents interns i externs quan calgui
 • Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs de l’organització, en el cas que sigui necessàries per al desenvolupament del lloc de treball
 • Treballar d’acord amb les normes en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Preparar informes en el seu àmbit d’actuació
 • Realitzar tasques d’organització i control del personal integrat en el seu àmbit
 • Dur a terme altres tasques  de caràcter similar que li siguin encomanades

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 04/03/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model de sol·licitud, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PUBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

 

 

 

Red. 5696. Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat de 3 conductors/es – perceptors/es

Reus, 16 de novembre  de 2020. Ref 5696

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació, mitjançant el procediment selectiu de concurs oposició lliure, de 3 conductors/es-perceptors/es tmeporals per interinitat per la societat Reus Transport Públic SA

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual de 23.713,56 euros, més altres conceptes salarials establerts al conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona, i al pacte d’empresa ( plus conductor perceptor 5.32 euros/ dia treballat, plus nocturnitat 0.03 euros/minut, plus borsa de vacances 114.55 euros/ any, i plus variable  d’incentius per objectius)

Es valorarà  tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 20 de novembre  de 2020

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1.- enllaç

Actualització 24/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 09/12/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualización 18/12/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 28/12/2020: Resultat del procés seleciu i classificació dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

Ref. 08060 ( 5692) Creació d’una borsa de netejador/a per la societat Reus Transport Públic SA

Reus, 11 de novembre de 2020  Ref. 08060 (5692)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de netejador/a per a la posterior provissió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, c o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 31/01/2021

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç 

ACTUALITZACIÓ: AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ FINS EL 31/01/2021

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 05/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i excloso/es , al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01/03/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

 

 

Ref. 08061(5687) Creació d’una borsa de treball de conductor/a-perceptor/a

Reus, 09 de novembre  de 2020.   REFERENCIA 08061 (5687)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció es el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual de 23.713,56 euros, més altres conceptes salarials establerts al conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona,¡ i al pacte d’empresa ( plus conductor perceptor 5.32 euros/ dia treballat, plus nocturnitat 0.03 euros/minut, plus borsa de vacances 114.55 euros/ any, i plus variable  d’incentius per objectius)

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 30 de novembre  de 2020

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1.- enllaç

Actualització 07/12/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en el següent enllaç: enllaç

Actualización 15/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15/01/2021: Convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 25/01/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualizació 26/01/2021, Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22 de febrer de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!


Prevenció COVID-19


Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies