Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 7376 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de neteja

Reus, 10 de maig de 2024  Referència  7376

L’objecte d’aquesta convocatòria es la creació d’una borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, encàrrec de nous serveis, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Data límit d’Inscripció i presentació de sol·licituds: 31/05/2024

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’Instància, al següent enllaç

[email protected]

Ref. 7354. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de vigilant per la Centre de Control Central

Reus, 26/04/2024  Referència 7354

L’objecte de la convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants pel Centre de Control Central. La durada del contracte serà temporal

Funcions Bàsiques :

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

Data límit de presentació de sol·licituds: 13/05/2024

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’ Instancia, al següent enllaç

Actualització 15/05/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

[email protected]

Reus Transport Públic SA

c/Sardà i Cailà s/n, 2n pis,

Edifici Mercat Central

Ref. 7272 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de conductors/es – perceptors/es

Reus, 27 de febrer de 2024   Referència 7272

Bases que han de regir la  convocatòria d’una  borsa de treball de conductor/a -perceptor/a per la societat Reus Transport Públic, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació de la borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per, entre d’altres causes: la substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, realització de serveis especials, acumulació de tasques, ampliació del servei, suplències per permisos i/o llicències, imprevistos del servei,  cobertura de necessitats organitzatives del servei o qualsevol altra  eventualitat o incidència del servei de caràcter organitzatiu i/o productiu que requereixi la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es. El sistema de selecció serà de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar l’arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Data Límit de presentació de candidatures: 28/03/2024

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instancia, al següent enllaç

Actualització 08/04/2024: Llistat previ d’aspirants admesos/es i exclosos/es,  al següent enllaç

Actualització 18/04/2024: Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 23/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 06/05/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 09/05/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 17/05/2024: Resultat de les proves selectives i classificació definitiva dels aspirants de la borsa de treball, al següent enllaç

[email protected]

REUS TRANSPORT PUBLIC SA

 

 

 

Ref. 7248. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de neteja de Reus Transport Públic SA

Reus, 9 de febrer de 2024   Referència 7248

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 11 de març de 2024

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 13/03/2024: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 19/03/2024: Llistat definitiu  de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 23/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, al següent enllaçç

Actualització 30/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 06/05/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 09/05/2024: Resultats del procés selectiu d’ampliació de la borsa de personal de neteja, al següent enllaç

Ref. 6781Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de vigilant pel CCC

Reus, 16 de febrer de 2023   Referència 6781

 

L’objecte de la convocatòria es la creació d’una borsa de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic, SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants. La durada del contracte serà temporal

Funcions:

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu de transport de passatgers de la provincia de Tarragona, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i demés normativa aplicable a les societats pertanyents al sector públic

Termini d’inscripció: Fins el 20 de febrer de 2023 inclòs

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’inscripció al següent enllaç

Actualització 21/02/2023: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 01/03/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

[email protected]

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!