Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 09953 – Borsa de treball de conductor/a-perceptor/a

Reus, 16 de novembre  de 2021   REFERENCIA 09953

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 16 de desembre  de 2021

Model d’inscripció, en aquest enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1.- enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

Ref. 08715 – Procés selectiu per la contractació indefinida de 5 conductors/es – perceptors/es

Reus, 08 d’octubre  de 2021.   REFERENCIA 08715

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida de cinc  conductors/es – perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 29 d’octubre de 2021

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 03/11/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/11/2021: Convocatòria de les proves de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 29/11/2021: Resultats de la prova de català, seguint el següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

Ref. 08592. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de gestió administratiu/va

Ref. 08592.

Reus, 5 d’octubre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida  a temps complet d’un/a tècnic/a mig de gestió administrativa i de trànsit,(categoria d’oficial administratiu/va de primera inclòs/a al Grup III del conveni Col·lectiu aplicable a la societat) pel departament  d’Administració  de  la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat de la contractació serà indefinida  a temps complet. Salari brut anual de 26.183,85 euros

Funcions Bàsiques :

 • Planificar, organitzar i executar les tasques tècniques corresponents per desenvolupar els programes, projectes i plans
 • Analitzar i preveure les necessitats pròpies de l’àrea de gestió corresponent
 • Organitzar els recursos dels que disposa dintre del seu àmbit de treball, com també supervisar les tasques distribuïdes entre les personal que té assignat, en cas que correspongui
 • Comunicar al superior immediat el funcionament i desenvolupament de les tasques que li han estat assignades
 • Assessorar en temes propis de l’àmbit d’actuació i/o negociar amb els agents interns i externs quan calgui
 • Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs de l’organització, en el cas que sigui necessàries per al desenvolupament del lloc de treball
 • Treballar d’acord amb les normes en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Preparar informes en el seu àmbit d’actuació
 • Realitzar tasques d’organització i control del personal integrat en el seu àmbit
 • Dur a terme altres tasques  de caràcter similar que li siguin encomanades

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 25/10/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model de sol·licitud, al següent enllaç: enllaç

 

Actualització 26/10/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 03 de novembre de 2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PUBLIC, S.A.

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 – Reus (Tarragona)

relacions.laborals@reustransport.cat

 

 

Ref. 6039 Procés selectiu per la 2ª ampliació de la borsa de treball de personal de neteja per la societat Reus Transport Públic SA

Reus, 21 de setembre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’ampliació ( 2ª) de la borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts

La vigència d’aquesta borsa serà fins al 17 de maig de 2022.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç

Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/10/2021

 

Actualització 14/10/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 20/10/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/10/2021: Convocatòria a les proves de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 29/10/2021: Resultats de català i convocatòria de prova selectiva, al següent enllaç: enllaç

Actualitzció 05/11/2021, resultats de la prova pràctica, i convocatòria realització de la resta de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2021, Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC S.A.

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201- Reus ( Tarragona)

relacions.laborals@reustransport.cat

 

 

Ref. 6001 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a vigilant de manteniment per al Centre de Control Central

Reus, 25 d’agost de 2021.  REFERÈNCIA  6001

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal d’un/a  vigilant  de manteniment per al Centre de Control Central.

La modalitat de contracte serà temporal per interinitat

Funcions Bàsiques :

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
  Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
  Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
  Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
  Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
  Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
  Supervisar l’execució del servei de transport urbà
  Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
  Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
  Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin tenir un 33% de grau de  discapacitat o superior

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 09/09/2021

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- enllaç

Model d’Instància, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

ACTUALITZACIÓ 10/09/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent llistat: enllaç

ACTUALITZACIÓ 16/09/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 16/09/2021: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 29/09/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!


Prevenció COVID-19