Ajuntament de reus

Reus, 29 de setembre de 2022         Referència 6558

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 10 d’octubre de 2022

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualitzció 13/10/2022: Llistat previ de persones admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu d’aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Actualització 08/11/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 30/11/2022: Resultats del procés selectiu, i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç

Les posteriors actualitzacions de l’ordre de classificació de la borsa es publicaran a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de creció de la borsa de neteja

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

C/Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]