Ajuntament de reus

Reus, 17 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts

La vigència d’aquesta borsa serà fins al 17 de maig de 2022

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç

Data límit d’admissió de sol·licituds: 14/07/2021*

ACTUALITZACIÓ 06/07/2021: Ampliació del termini d’inscripció fins el 14/07/2021

Actualització 15/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 16/07/2021: Convocatòria a les proves de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 22/07/2021: Resultats de les proves de català i convocatòria per la realització de les proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 04/08/2021: Resultats de les proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç