Ajuntament de reus

Reus, 28 de febrer de 2023      Referència 6798

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 15 de març de 2023

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 20/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització  27/03/2023: Llistat definitiva d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 12/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 17/08/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 24/08/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç

Un cop finalitzat el procés selectiu, les posteriors actualitzacions de l’ordre de classificació de la borsa es publicaran a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de creció de la borsa de neteja

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

C/Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]