Ajuntament de reus

Reus, 10 de maig de 2024  Referència  7376

L’objecte d’aquesta convocatòria es la creació d’una borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, encàrrec de nous serveis, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Data límit d’Inscripció i presentació de sol·licituds: 31/05/2024

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’Instància, al següent enllaç

[email protected]