Ajuntament de reus

Reus, 16 de novembre  de 2020. Ref 5696

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació, mitjançant el procediment selectiu de concurs oposició lliure, de 3 conductors/es-perceptors/es tmeporals per interinitat per la societat Reus Transport Públic SA

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual de 23.713,56 euros, més altres conceptes salarials establerts al conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona, i al pacte d’empresa ( plus conductor perceptor 5.32 euros/ dia treballat, plus nocturnitat 0.03 euros/minut, plus borsa de vacances 114.55 euros/ any, i plus variable  d’incentius per objectius)

Es valorarà  tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 20 de novembre  de 2020

Model d’inscrpició, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:  1.- enllaç

Actualització 24/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 09/12/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualización 18/12/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 28/12/2020: Resultat del procés seleciu i classificació dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat