Ajuntament de reus

Reus, 25 d’agost de 2021.  REFERÈNCIA  6001

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal d’un/a  vigilant  de manteniment per al Centre de Control Central.

La modalitat de contracte serà temporal per interinitat

Funcions Bàsiques :

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
  Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
  Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
  Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
  Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
  Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
  Supervisar l’execució del servei de transport urbà
  Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
  Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
  Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin tenir un 33% de grau de  discapacitat o superior

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 09/09/2021

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- enllaç

Model d’Instància, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

ACTUALITZACIÓ 10/09/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent llistat: enllaç

ACTUALITZACIÓ 16/09/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 16/09/2021: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 29/09/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]