Ajuntament de reus

Reus, 18 d’agost de 2020    Ref. FA06396959

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal d’un/a netejador/a  per la societat Reus Transport Públic, SA,

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 28/08/2020

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç: 1-. Bases i convocatoria

Model d’instància, en aquest enllaç: instància 

ACTUALITZACIÓ 4/09/2020: Llistat previ d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 10/09/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZAZACIÓ 29/09/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, i per la resta de proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 06/10/2020:  Resultat de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 11/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat