Ajuntament de reus

Reus, 07 de juny de 2022   ( ref. 6394)

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 13 de juny  de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització 16/06/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 22/06/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç.

Actualització 18/07/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització  25/07/2022: resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/07/2022: Resultat del procés selectiu i classificació dels aspirants, al següent enllaç.

IMPORTANT: la classificació definitiva de la borsa de treball un cop conclosa la present ampliació,  serà publicada a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de la borsa de conductors/es perceptors/es,  així com les seves futures variacions en el seu cas ( Referència 09953)

 

[email protected]

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus