Ajuntament de reus

Reus, 21 de setembre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’ampliació ( 2ª) de la borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts

La vigència d’aquesta borsa serà fins al 17 de maig de 2022.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç

Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/10/2021

 

Actualització 14/10/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 20/10/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/10/2021: Convocatòria a les proves de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 29/10/2021: Resultats de català i convocatòria de prova selectiva, al següent enllaç: enllaç

Actualitzció 05/11/2021, resultats de la prova pràctica, i convocatòria realització de la resta de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2021, Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PÚBLIC S.A.

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201- Reus ( Tarragona)

relacions.laborals@reustransport.cat