Ref. 11301. Procés selectiu per la contractació indefinida de 2 places de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 19 de desembre de 2022.    REFERENCIA 11301

L’objecte d’aquesta convocatòria es la convocatòria del procés selectiu per a la contractació  indefinida de dues netejadors/es per la societat Reus Transport Públic SA, en virtut de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema selectiu  de concurs-oposició

El salari serà el corresponent al del conveni aplicable a la societat de transports de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per l’ordenament jurídic aplicable a les societats pertanyents al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 18 de gener de 2023

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç.

Model d’instància, en aquest enllaç .

Actualització 27/01/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 02/02/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 15/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

[email protected]