Ref 05440.- Procés selectiu per la contractació indefinida de 8 conductor/es perceptors/es i ampliació de la bolsa de treball de conductor/a-perceptor/a

Project info

Project info

Reus, 19 de juny de 2024   Referència 05440

Convocatòria de 8 places indefinides de conductor/-a perceptor/a i l’ampliació de l’actual borsa de treball de conductor/a perceptor/a per la societat Reus Transport Públic, SA

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Verificació de l’estat tècnic, de la neteja i bon estat del
  • Atendre i informar adequadament als viatgers
  • Vigilar l’entrada i sortida de viatgers, realitzar el control d’abonament i expedició de bitllets.
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar l’arqueig i sobre de tancament/incidències diari
  • Realitzar qualsevol altra tasca assignada per la Direcció, relacionada amb aquest lloc de treball, per a contribuir al bon funcionament general de l’empresa

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 19/07/2024

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

[email protected]