Ref. 7354. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de vigilant per la Centre de Control Central

Project info

Project info

Reus, 26/04/2024  Referència 7354

L’objecte de la convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants pel Centre de Control Central. La durada del contracte serà temporal

Funcions Bàsiques :

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

Data límit de presentació de sol·licituds: 13/05/2024

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’ Instancia, al següent enllaç

Actualització 15/05/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 21/05/2024: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 22/05/2024: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 30/05/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

[email protected]

Reus Transport Públic SA

c/Sardà i Cailà s/n, 2n pis,

Edifici Mercat Central