Ref. 6558 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 29 de setembre de 2022         Referència 6558

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 10 d’octubre de 2022

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualitzció 13/10/2022: Llistat previ de persones admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu d’aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Actualització 08/11/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 30/11/2022: Resultats del procés selectiu, i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç

Les posteriors actualitzacions de l’ordre de classificació de la borsa es publicaran a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de creció de la borsa de neteja

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

C/Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]