Ref 7420. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 01 de juliol de 2024         Referència 7420

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 16/07/2024

Actualització 17/07/2024: Llistat definitiu de persones aspirants i admeses i excloses, composició del tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç

[email protected]