Ref. 7248. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de neteja de Reus Transport Públic SA

Project info

Project info

Reus, 9 de febrer de 2024   Referència 7248

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 11 de març de 2024

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 13/03/2024: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 19/03/2024: Llistat definitiu  de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 23/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, al següent enllaçç

Actualització 30/04/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 06/05/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 09/05/2024: Resultats del procés selectiu d’ampliació de la borsa de personal de neteja, al següent enllaç