Ref. 7376 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 10 de maig de 2024  Referència  7376

L’objecte d’aquesta convocatòria es la creació d’una borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, encàrrec de nous serveis, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Data límit d’Inscripció i presentació de sol·licituds: 31/05/2024

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’Instància, al següent enllaç

Actualització 03/06/2024: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 05/06/2024: Convocatòria per la realització de prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 12/06/2024: Resultats de la prova de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 14/06/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 28/06/2024: Resultat del procés selectiu i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç

[email protected]