Ref 11346. Procés selectiu per la contractació indefinida de 2 conductors/es – perceptors/es

Project info

Project info

Reus 19 de desembre de 2022- Referència 11346

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida 2 conductors/es-perceptors/es per  la societat Reus Transport Públic SA, dels quals una plaça correspon a de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre i l’altra plaça correspon a la taxa de reposició establerta a l’article 20 i DA 17 de la llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat.

Salari: D’acord amb allò disposat al conveni col·lectiu aplicable a la societat de transports de viatgers de la província de Tarragona per la categoria de conductor/a-perceptor/a, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Es valorarà estar en possessió d’un  un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 18 de gener de 2023

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç.

Actualització 27/01/2023: Llistat d’admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis

(Edifici Mercat Central) 43201 Reus

[email protected]