Ajuntament de reus

Reus, 14 de març de 2022      REFERÈNCIA 6272

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

  • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
  • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
  • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
  • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
  • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 13 d’abril de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 04/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 09/05/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç.

Actualització 18/05/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 03/06/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 14/06/2022: Resultat de les proves selectives, i classificació definitiva de les  persones aspirants, al següent enllaç.

IMPORTANT: la classificació definitiva de la borsa de treball un cop conclosa la present ampliació,  serà publicada a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de la borsa de conductors/es perceptors/es,  així com les seves futures variacions en el seu cas ( Referència 09953)

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus